g 30, 2013, enwZevi : R 16, 1420 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00

wgqvbgvi di e-gymwjg msNl

AvRvwZK W : wgqvbgvii mxgv msjM jvmwnI kni gjevi e I gymjgvb`i ga mv`vwqK `vv Qwoq co ej iqUvi RvwbqQ| evsjvgBj

G mgq GKwU gmwR` I GKwU e gw`i AwMmshvMi NUbv NU ej cZ`kxiv Rvbvq| MZ eQi `kwUZ e-gymjgvb`i ga fqven msNli NUbv NU| PjwZ eQii gvP gvmI `kwUZ mv`vwqK `vvq Kgc 44 Rb wbnZ nq hv`i AwaKvskB wQj gymjgvb| G `vvq cvq 12 nvRvi gvbyl Mnnxb nq ej Rvbv MQ| iqUvi Rvbvq, gjevi kvb cև`ki ivRavbx jvmwnIZ GK cUj cv KgiZ GKRb gymjgvb cyil I e bvixi ga SMovK K` Ki `vvi m~cvZ nq| Ze knii KqKRb evwm`v Rvbvq, cyilwU bvixi Mvq Avb awiq w`qwQj| G NUbvq cywjk gymjgvb cyilK AvUK Ki| wK vbxq eiv IB ewK Zv`i nvZ Zzj `Iqvi `vweZ _vbv NivI Ki|

cywjk Zv`i `vwe AMvn Kij wez eiv GjvKvi wewfb vb fvOPzi Pvjvq| KqKwU gvUimvBKj Avb awiq `q| G mgq Zviv wgIgv gmwR`wUZI AwMmshvM Ki| cwiwwZ wbqY miKvi kni 144 aviv Rvwi KiQ| mv`bv : AvjvDwb


 
pag